Het coronavirus is eind januari door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Het virus is zich momenteel in rap tempo aan het verspreiden. Voor reizigers die zakelijk of voor een vakantie een reis hebben geboekt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

Grote verschillen in polisvoorwaarden
Wie op reis gaat kan een annuleringsverzekering of een reisverzekering afsluiten, of beide. De annuleringsverzekering vergoedt de schade wanneer een reis niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat een naast familielid vlak voor de beoogde reis ernstig ziek is geworden of omdat de reiziger zelf vlak voor de reis zijn been breekt.

Bij de reisverzekering gaat het vooral om gebeurtenissen tijdens de reis die leiden tot financiële schade voor de reiziger. In Nederland zijn er heel veel verschillende reis- en annuleringsverzekeringen. De voorwaarden verschillen hierbij sterk. In zijn algemeenheid kan echter wel worden geconstateerd dat hoe lager de premie is hoe beperkter recht bestaat op een vergoeding bij calamiteiten.

Hoofdregel: annulering moet oorzaak in thuisland hebben
De annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s in eigen land die ertoe kunnen leiden dat een reis niet door kan gaan. Wat er in het land van bestemming gebeurt of gebeurd is op het moment van vertrek, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Het niet “willen” vertrekken naar een gebied waar het coronavirus heerst, kán dus bij bepaalde annuleringsverzekeringen geen recht geven op vergoeding van de reissom. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Reisverzekering en repatriëring
Een reisverzekering is in de praktijk vooral belangrijk voor eventuele medische kosten die de reiziger in het buitenland moet maken die niet onder zijn basisverzekering vallen. De hoofdregel is dat uw basisverzekering de kosten van een noodzakelijke medische behandeling vergoedt tot maximaal twee keer het tarief dat in Nederland voor deze behandeling geldt. Bij noodzakelijke medische behandeling in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland zullen de kosten vaak deze grens overschrijden.

Moet u als gevolg van een medische oorzaak met speciaal vervoer terugkeren (u moet bijvoorbeeld liggend worden vervoerd en u heeft daarbij drie vliegtuigstoelen nodig), dan vallen deze extra vervoerskosten ook onder de reisverzekering. Automatische vergoeding geldt echter niet wanneer u verblijft in een gebied waar het coronavirus heerst en eerder een vlucht terug neemt terwijl u (nog) niet ziek bent. Het is te begrijpen dat u in zo’n situatie wellicht zo snel mogelijk wilt vertrekken. Indien u van de lokale autoriteiten weg mag zal dat vaak met een speciale charter gebeuren. Ook deze kosten vallen dan niet automatisch onder de dekking van elke reisverzekering.

Op dit moment is te zien dat verschillende landen daarom de kosten van deze repatriëring voor hun rekening nemen. Maar ook dat is dus geen automatisme waar in de toekomst vanuit mag worden gegaan. De overheid neemt deze kosten niet altijd voor haar rekening.

Ook reisverzekering vraagt advies
In reclames en door reisorganisaties wordt weleens de schijn gewekt dat een reisverzekering een “meeneemproduct” is: even kruisje zetten in het hokje en dan is de reisverzekering afgesloten. Wij hopen u met dit artikel te hebben laten zien dat ook de keuze van een reisverzekering om een echt goed advies vraagt.