Particulier

Overzicht regelingen en faciliteiten in verband met coronacrisis

Belastingmaatregelen

Belastingdienst:

 • Op verzoek: bijzonder uitstel van betaling opgelegde aanslagen
  – Inkomstenbelasting
  – Vennootschapsbelasting
  – Omzetbelasting
  – Loonheffingen
 • Mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslagen
  – Inkomstenbelasting
  – Vennootschapsbelasting
 • Verlaging invorderingsrente en belastingrente
 • Termijn verlengd voor schriftelijk vastleggen arbeidscontracten (voor vaststelling hoogte WW-premie)
 • Soepel omgaan met (her)beoordeling hoogte WW-premies in sectoren waar door coronavirus veel extra overwerk plaatsvindt

Toeristenbelasting

 • Mogelijk stopzetten (voorlopige) lokale aanslagen
 • Mogelijk (tijdelijk) intrekken opgelegde aanslagen
 • Informatie bij eigen gemeente

Waterschapsbelasting

 • Op verzoek: uitstel van betaling
 • Op verzoek: betalingsregeling
 • Informatie bij eigen waterschap

Maatregelen inzake voldoen aan financiële verplichtingen

AOV-verzekeraars

 • Zijn bereid te kijken hoe ze ondernemers kunnen helpen die door coronavirus in financiële problemen komen
 • Informatie bij eigen verzekeraar of adviseur

Banken verlenen uitstel

 • Gezonde bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op leningen tot € 2,5 mln.
 • Deelnemende banken: ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Triodos Bank

Pensioenfondsen

 • Betalingsregelingen mogelijk voor afdrachten pensioenpremies
 • Geen incassotrajecten of administratieve boetes
 • Mogelijkheden tot maatwerk afhankelijk van werkgever en sector

Qredits helpt afnemers microkredieten

 • 6 maanden uitstel van aflossing
 • Rente verlaagd naar 2%
 • Zie www.qredits.nl

Steunmaatregelen

Compensatieregeling getroffen ondernemers

 • Vast bedrag van € 4.000
 • Bedoeld voor bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken i.v.m. afstandeis
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 • Banken kunnen 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen
 • Garantieplafond is door overheid verhoogd
 • Maximumbedrag per onderneming tijdelijk € 150 mln.
 • Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Gebaseerd op bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 • Tijdelijke borgstelling nu ook voor financiering werkkapitaal
 • Regeling nog niet ingegaan
 • Aanvragen bij aangewezen financiers
 • Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

 • Nu bekende voorwaarden:
  – Garantie afgeven: géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
  – Minimaal 20% omzetverlies, te rekenen vanaf 1 maart 2020
  – Aanvraag voor 3 maanden, mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden
  – Hoogte tegemoetkoming afhankelijk van terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom (staffel)
  – Voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming
  – Naverrekening: definitieve vergoeding wordt bepaald aan de hand van daadwerkelijke omzetdaling, ook wordt rekening gehouden met eventuele daling loonsom
  – Mogelijk accountantsverklaring bij aanvragen boven bepaalde omvang
 • Aanvragen mogelijk vanaf 6 april
 • Uitvoering door UWV

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • Aanvulling inkomen tot aan sociaal minimum (ca. € 1.500 netto per maand)
 • Lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157)
 • Regeling nog niet van kracht
 • Uitvoering door gemeenten

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

 • Bestemd voor MKB (tot 250 fte / omzet < € 50 mln. / balanstotaal < € 43 mln.)
 • Overheid staat voor groot deel van geleende bedrag garant, verlaging van deel waarvoor ondernemers zelf garant moeten staan
 • Aanvragen bij geaccrediteerde financiers
 • Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)
Deel dit bericht Terug naar overzicht