Particulier

Samenwerkingsovereenkomst

Wat moet er in een samenwerkingsovereenkomst staan?

Ondernemers die met elkaar in zee gaan, we zien het steeds vaker. Want samen sta je sterker en kom je verder. Maar soms zit het even niet mee. Om te voorkomen dat de samenwerking daaronder lijdt, is het verstandig van tevoren afspraken te maken en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Maar wat moet er in die overeenkomst staan? We zetten het voor u op een rijtje.

Vrijwel alles wat u bespreekt en afspreekt kan worden meegenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Door afspraken schriftelijk vast te leggen praat het achteraf, indien er discussie ontstaat, een stuk makkelijker.

De belangrijkste punten om vast te leggen zijn:

 • Het doel en de wijze van samenwerken
 • De duur van de samenwerking
 • De bevoegdheden en de verplichtingen van de partijen
 • De te leveren prestaties van de partijen
 • De daarbij te verkrijgen vergoedingen
 • De wijze van beëindiging van de overeenkomst

Beëindigen van een samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst kan op diverse manieren worden beëindigd. En hoewel u de overeenkomst waarschijnlijk voor langere tijd aan wilt gaan, is het wel verstandig hier vooraf over na te denken. Mogelijkheden voor opzegging zijn:

 • Aflopen van de tijd waarvoor de overeenkomst is aangegaan
 • Opzegging
 • Ontbinding
 • Vernietiging
 • Een beroep op nietigheid
 • Met wederzijds goedvinden

Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst is maatwerk. U kunt dit natuurlijk zelf doen, maar wanneer er ingewikkelde afspraken moeten worden vastgelegd, of wanneer u vragen heeft m.b.t. het vastleggen van de beëindiging van de overeenkomst dan kan het verstandig zijn hiervoor een specialist in te schakelen. Wij kunnen u hierbij helpen door het inschakelen van een jurist. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het maken van een overeenkomst?

Wilt u meer weten? Krijg snel een reactie.
* Dit zijn verplichte velden