Particulier

Dienstverlening HYPOTHEEK

Hiermee verklaart Kuindersma Verzekeringen  dat u gebruik kunt maken van:

 

DIENSTVERLENING HYPOTHEEK

Kuindersma werkt servicegericht

U heeft gekozen voor ons als onafhankelijk adviseur om uw belangen voor verzekeringen, hypotheek of andere financiële zaken te behartigen.
Wij vinden het niet alleen belangrijk, maar ook onze plicht, om u als klant die diensten te bieden die u wenst.

Dienstverlening betekent ook dat onze adviezen praktisch en bruikbaar zijn. En altijd een goede oplossing bieden tegen een zo gunstig mogelijk tarief.
Wij zijn u dan ook graag van dienst met financieel advies.

U kunt ons bij een schade 24/7 bellen. En tijdens kantooruren altijd zonder afspraak bij ons binnenlopen. Ook dat is dienstverlening.

Met “Dienstverlening HYPOTHEEK” heeft u recht op:

SERVICE

 • Helpdesk voor telefonische of per email vragen over hypotheek
 • Controle jaarlijkse hypotheekoverzicht
 • Dagelijkse Rentebewaking
 • Dagelijkse Risikoverzekeringspremie bewaking
 • Controle aflossingsverloop
 • Driejaarlijkse update klantprofiel
 • Driejaarlijkse risicoprofiel update
 • 100% Korting op wijzigingskosten lopende levensverzekeringen
 • Helpdesk voor telefonische of per email vragen over hypotheek
 • Driejaarlijkse controle Financiële APK
 • Berekening inkomen overlijden partners voor pensionering
 • Berekening  inkomen overlijden partners na pensionering
 • Berekening inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Berekening inkomen bij  werkloosheid
 • Berekening inkomen op pensioendatum
 • Informatie over ANW (Algemene Nabestaanden Wet)
 • Informatie over Arbeidsongeschiktheid (algemeen)
 • Informatie over WW (WerkloosheidsWet)
 • Informatie over AOW (Algemene Ouderdoms Wet)
 • Informatie over spaar- en/of beleggingsrekeningen

AFSPRAAK/CONTACT

 • Bij ons op kantoor
 • 1x per jaar telefonisch onderhouds- en adviesgesprek

De bovengenoemde dienstverlening is geldig zolang er een financieel product via onze administratie wordt verzorgd. Incasso van de dienstverleningskosten vindt plaats via automatische afschrijving. Indien de dienstverleningskosten niet worden voldaan vervalt het recht op de dienstverlening zoals genoemd. Eventuele toegepaste (extra) ingebouwde kortingen op verzekeringen komen dan bovendien te vervallen. Vanaf dat moment dient u de dan geldende tarieven voor beheerskosten te betalen.

Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in de dienstverlening aan te brengen of uit te breiden. Indien wij daartoe besluiten zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op onze dienstverleningsovereenkomst zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden.

Open hier als pdf