Bedrijven

Risicobeheer- en preventieadvies

Risicobeheer

Wij dragen de continuïteit van uw bedrijf hoog in het vaandel. Wij brengen voor u alle bedrijfsrisico’s in beeld met een risico-analyse. Wij maken voor u inzichtelijk welke preventiemaatregelen er genomen kunnen worden, en voor welke risico’s er extra maatregelen nodig zijn. Zo helpen wij u de financiële gevolgen van onverwachte situaties te beperken. Doet een onverwachte situatie zich voor, dan hoeft u ons maar te bellen. Wij lossen het voor u op. Wij staan altijd voor u klaar, 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

Maak een afspraak
"Wij staan voor kwaliteit"

"Bedrijfsrisico's, preventiemaatregelen en verzekeringsoplossingen zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Met als gevolg dat de continuïteit van het bedrijf na een calamiteit gevaar loopt. Door goed te luisteren, kennis van zaken en een juiste analyse kunnen we dit voorkomen. Daarbij vinden we prijs belangrijk, maar kwaliteit nog meer. Met praktische oplossingen bieden wij voordeel en worden interessante verbeteringen of besparingen gerealiseerd"

Maak een afspraak
Bekijk hier de Kuindersma werkwijze

Meer informatie over de werkwijze van Kuindersma

Klik hier voor onze werkwijze